Yhdistyksen vuosikokous 2019

Suomen Tanssipelaajat ry:n yhdistyksen vuosikokous järjestetään 12.04.2019 klo 18. Kokouspaikkana Turuntie 20 v 24, 02600 Espoo. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
 11. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimikaudelle
 12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 13. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 14. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 15. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 17. Kokouksen päättäminen

Lisätietoa äänestämisestä • Kaikki Suomen Tanssipelaajat ry:n jäsenet ovat oikeutettuja äänestämään kokouksessa, ja kaikki täysi-ikäiset jäsenet voivat asettua ehdolle hallitukseen. • Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valitaan 2–11 muuta jäsentä ja heille 0–2 varajäsentä kokouksen päätöksen mukaan. • Äänestäminen valtakirjalla on mahdollista. Yhdellä henkilöllä saa olla enintään kolme valtakirjaa mukana kokouksessa.