Suomen tanssipelaajat ry:n vuosi- ja vaalikokous 2024

Suomen Tanssipelaajat ry:n vuosi- ja vaalikokous järjestetään tänä vuonna 11.5.2024 klo 11.00 alkaen osoitteessa Turuntie 20, 02650 Espoo (McKylän Superarcade, talli 24). Porttikoodin saa edellisen hallituksen jäseniltä pyytämällä, esimerkiksi Discordin kautta tai osoitteesta sihteeri@tanssipelit.fi. Paikalle tervetulleita ovat kaikki yhdistyksen jäsenet.

Vuosi- ja vaalikokous - esityslista Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 4. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
 11. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimikaudelle
 12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 13. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 14. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 15. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 16. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 17. kokouksen päättäminen.

Hallitukseen voi hakea joko paikan päällä tai ennakkoon kirjallisesti, kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan nykyiselle puheenjohtajalle. Äänestys ainoastaan paikan päällä, valtakirjalla äänestäminen on ok.